Slide 1
Slide 2

Ekonompoolen AB
info@ekonompoolen.se

Fastighetsförvaltning

Ekonompoolen skall erbjuda den svenska fastighetsbranschen tjänster inom ekonomisk och teknisk fastighetsförvatlning. En bred fastighetskompetens tillsammans med lång erfarenhet av att skapa effektiva rutiner för ekonomisk fastighetsförvaltning och omfattande kunskap om hur ett optimalt samarbete med teknisk fastighetspersonal skall utformas ger Ekonompoolen unika möjligheter för att skapa en framgångsrik verksamhet.

Ekonompoolen skall vara fastighetsägarens val för total fastighetsförvaltning med det gemensamma målet att bygga värden som består.
 
Som komplett leverantör av ekonomisk fastighetsförvaltning skall Ekonompoolen vara den enda samarbetspartner fastighetsägaren behöver
från att distribuera hyresavin till att ta fram rapporter för verksamhetsuppföljning och strategibeslut. Komplett leverantör innebär också upprättande av legal årsredovisning och inkomstdeklaration.
 

Ett urval av de tjänster som Ekonompoolen kan erbjuda Fastighetsägare och Bostadsrättsföreningar avseende ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning är följande:

 • Bokföring

 • Moms & skatteredovisning

 • Hyresavisering

 • Krav & inkasso

 • Leverantörsreskontra & betalservice

 • Bokslut

 • Årsredovisning

 • Revision

 • Överlåtelser, kontraktshantering och andra avtalsärende

 • Upphandling och projektledning vid renoveringar och större byggprojekt  

 • Löpande skötsel, driftkontroll och felavhjälpning

 • Reparation- och renoveringsarbeten, t ex stambyten

 • Teknisk förvaltning såsom fastighetsägarens stöd i byggnads och fastighetstekniska frågor

 

http://www.freedigitalphotos.net

Aktuellt Länkar Info
Nya regler Revisionsplikt

Fr o m 20101101 behöver iföretag som inte har mer än 3 st anställda, inte omsätter mer än 3 milj och inte har en balansomslutning över 1,5 milj kronor inte ha godkänd eller auktoriserad revisor.
Kontakta oss för närmare info.

Rotavdrag

Förmånliga specialregler avseende ROT-avdrag för värmepumpar har kommit.
Kontakta oss för närmare info.

Hantverkare

Just nu är det aktuellt med ROT-avdrag och byggmoms. Vi hjälper dig med detta hos alla hantverkare.

Branschorganisationen för revisorer och rådgivare 
 

"Företaget med den stora kompetensen för det lilla företaget"

Copyright © Ekonompoolen 2011 - Powered by kajoni