Slide 1
Slide 2

Ekonompoolen AB
info@ekonompoolen.se

Köp & Sälj

Vi hjälper dig då du vill köpa eller sälja ett företag eller vid generationsskifte.

  • Köp & Sälj handlingar 
  • Upprättande av handlingsplan för generationsskiften
  • Bolagsvärderingar 

 

 

  

Aktuellt Länkar Info
Nya regler Revisionsplikt

Fr o m 20101101 behöver iföretag som inte har mer än 3 st anställda, inte omsätter mer än 3 milj och inte har en balansomslutning över 1,5 milj kronor inte ha godkänd eller auktoriserad revisor.
Kontakta oss för närmare info.

Rotavdrag

Förmånliga specialregler avseende ROT-avdrag för värmepumpar har kommit.
Kontakta oss för närmare info.

Hantverkare

Just nu är det aktuellt med ROT-avdrag och byggmoms. Vi hjälper dig med detta hos alla hantverkare.

Branschorganisationen för revisorer och rådgivare 
 

"Företaget med den stora kompetensen för det lilla företaget"

Copyright © Ekonompoolen 2011 - Powered by kajoni