Slide 1
Slide 2

Ekonompoolen AB
info@ekonompoolen.se

Anders Bromée

Auktoriserad Redovisnings-konsult 30 års erfarenhet från skatter, redovisning, rådgivning och revision.

Inger Pettersson

Redovisningskonsult med 20 års erfarenhet från redovisning hos små och medelstora familje-företag. Arbetar mestadels ute hos kundföretag.

Malin Bromée

Redovisningsassistent med flerårig erfarenhet från redo-visning, bokföring och moms i familjeföretag. Arbetar också ute hos kundföretag.

Andreas Bromée

Redovisningsassistent, arbetar med löpande redovisning, fakturering och betalservice på vårt kontor och ute hos kundföretag.

Eva Jönsson
Gunnar Sjöberg

Certifierad Fastighetsförvaltare med mångårig erfarenhet för bygg-nadsbranschen i Mälardalen. Stationerad i Stockholm.

 

Aktuellt Länkar Info
Nya regler Revisionsplikt

Fr o m 20101101 behöver iföretag som inte har mer än 3 st anställda, inte omsätter mer än 3 milj och inte har en balansomslutning över 1,5 milj kronor inte ha godkänd eller auktoriserad revisor.
Kontakta oss för närmare info.

Rotavdrag

Förmånliga specialregler avseende ROT-avdrag för värmepumpar har kommit.
Kontakta oss för närmare info.

Hantverkare

Just nu är det aktuellt med ROT-avdrag och byggmoms. Vi hjälper dig med detta hos alla hantverkare.

Branschorganisationen för revisorer och rådgivare 
 

"Företaget med den stora kompetensen för det lilla företaget"

Copyright © Ekonompoolen 2011 - Powered by kajoni