Slide 1
Slide 2

Ekonompoolen AB
info@ekonompoolen.se

Redovisning

Ekonompoolen är familjeföretagets ambulerande ekonomiavdelning där vi tar ansvaret för företagets ekonomiska förvaltning såsom.

  • Bokföring
  • Löpande redovisning
  • Moms och skatteredovisning
  • Bokslut
  • Årsredovisning 
  • Fakturering
  • Omvänd byggmoms
  • Rotavdrag
http://www.freedigitalphotos.net
Aktuellt Länkar Info
Nya regler Revisionsplikt

Fr o m 20101101 behöver iföretag som inte har mer än 3 st anställda, inte omsätter mer än 3 milj och inte har en balansomslutning över 1,5 milj kronor inte ha godkänd eller auktoriserad revisor.
Kontakta oss för närmare info.

Rotavdrag

Förmånliga specialregler avseende ROT-avdrag för värmepumpar har kommit.
Kontakta oss för närmare info.

Hantverkare

Just nu är det aktuellt med ROT-avdrag och byggmoms. Vi hjälper dig med detta hos alla hantverkare.

Branschorganisationen för revisorer och rådgivare 
 

"Företaget med den stora kompetensen för det lilla företaget"

Copyright © Ekonompoolen 2011 - Powered by kajoni